Blikvangers

  • Iedereen burgemeester

    Hoe zou u zelf Wuustwezel besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. Want uw mening telt. Uw ideeën zijn belangrijk. Wuustwezel is ook van u.

Nieuws

Op 1 september 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Jeugd

De schoolreglementen bepalen onder meer de tarieven die aan ouders mogen gevraagd worden voor extra activiteiten. Omdat gemeentescholen onder de bevoegdheid vallen van het gemeentebestuur moeten die bijdragen goedgekeurd worden in de gemeenteraad. De schepen van Onderwijs stelt voor om kleine …

Op 12 juli 2017, over deze onderwerpen: Cultuur (+ erfgoed en toerisme)

De gemeenteraad heeft het beleidsplan voor kerken in Wuustwezel goedgekeurd. Dit plan komt er op vraag van de Vlaamse overheid die een toekomstvisie vraagt voor alle kerken in Vlaanderen. “N-VA fractieleider Koen Van Putte was duidelijover het beleidsplan van o.a. de kerk in Sterbos: ”Dit is een …

Op 19 juni 2017, over deze onderwerpen: Lokale economie

Handelaars die vanaf 1 juli te maken krijgen met ernstige hinder door werkzaamheden, krijgen van de Vlaamse overheid automatisch een hinderpremie van 2000 euro. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters maakt hiermee komaf met de administratieve rompslomp die er vroeger was als handelaars een …